Zoeken

Zoeken

RdMC

Nieuws

Geef uw mening over het lerarenregister

18 januari 2012 - Registerleraar.nl is het platform waar leraren in het po, vo, so en mbo zich kunnen registeren om zo hun professionaliteit en hun professionele positie in het onderwijs te versterken. Leraren worden verzocht hun mening, kennis en ervaring over registerleraar.nl – ook als het register nog niet gekend is – te delen om zo (de communicatie over) het platform te verbeteren. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 7 februari a.s.

 

Ondersteuning bij professionaliseringsvragen lerarenteams

17 januari 2012 - Hoe kunnen leraren optimaal gebruikmaken van elkaars ervaring en kennis? Hoe kunnen leraren enthousiast worden om ICT in hun lessen te gaan inzetten? LOOK werkt samen met scholen en leraren aan dit soort professionaliseringsvragen uit de praktijk. Heeft u ook een professionaliseringsvraag? Projectaanvragen voor ondersteuning bij professionalisering van leraren per september 2012 kunnen tot 1 maart a.s. worden ingediend bij LOOK. Projecten hebben een maximale duur van drie jaar. Lees meer...

Snel naar...

Zicht op informele kennis

15 januari 2013 - Organisaties hebben baat bij de informele kennis die aanwezig is bij medewerkers. Maar hoe krijg je meer zicht op informele kennisdeling in een organisatie, zodat je er beter op in kunt spelen en het kennisgebruik efficiënter kunt maken? In O&O, Opleiding en Ontwikkeling, laten LOOK-medewerkers Celeste Meijs en Maarten de Laat en Hartger Wassink (Hogeschool Utrecht) aan de hand van een onderwijsexperiment zien hoe je het sociale leerkapitaal van een organisatie letterlijk in kaart kunt brengen.  Lees meer...

Beeldvorming cruciaal voor motivatie leraren

14 januari 2013 - Uit onderzoek blijkt dat de motivatie van de leraar samenhangt met de prestatie van leerlingen. Media roepen dan ook steeds vaker op tot bevlogen gemotiveerde leraren. Toch is bij al die aandacht enige voorzichtigheid geboden. In de januari uitgave van het onderwijsvakblad Van Twaalf tot Achttien legt Janneke Hooijer, onderzoeker en programmaleider bij LOOK (Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek), uit waarom. In het artikel gaat ze in op een specifieke factor van motivatie, namelijk beeldvorming. Lees meer...
 

Special LOOK over netwerkleren op Aruba

14 december 2012 - LOOK is in 2011 en 2012 nauw betrokken geweest bij een netwerkleren-project voor leraren op Aruba. In samenwerking met onderwijsvakblad Van 12 tot 18 is over dat project nu een special gemaakt. Lees meer...

Oratie Maarten de Laat: netwerkleren beter zichtbaar maken en erkennen

12 december 2012 - Op 7 december hield Maarten de Laat zijn inaugurele rede 'Enabling professional development networks: How connected are you?'  Netwerkleren van leraren beter zichtbaar maken zodat het ook kan worden erkend als vorm van professionaliseren, ziet prof. dr. Maarten de Laat van LOOK als een belangrijke uitdaging van zijn leerstoel 'De leraar als lerende netwerker in de sociale ruimte'. Naast de Engelstalige publicatie van zijn oratie is ook de uitgesproken rede en powerpointpresentatie online beschikbaar.